ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ

 

 

Στην Ιατρική η παρουσία αίματος στα ούρα χαρακτηρίζεται ως αιματουρία. Αν είναι ορατή με το μάτι ονομάζεται μακροσκοπική αιματουρία ενώ αν φαίνεται μόνο με το μικροσκόπιο (στη γενική ούρων) μικροσκοπική. Η αιματουρία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς μπορεί να είναι σημάδι για ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών από τα νεφρά και ολόκληρο το ουροποιητικό σύστημα. Ακόμα, και ένα επειδόδιο αιματουρίας μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για την έγκαιρη διάγνωση κάποιας νόσου και δε πρέπει να αγνοηθεί. Σημαντικό επίσης είναι το ιστορικό καθώς και το είδος της αιματουρίας. Αν είναι δηλαδή ανώδυνη ή επώδυνη, αν εμφανίζεται στην αρχή, στο τέλος ή καθόλη τη διάρκεια της ούρησης. Το ιστορικό παίζει μεγάλο ρόλο στη διάγνωση της αιτίας καθώς προηγούμενες ασθένειες όπως πέτρες στο ουροποιητικό μπορεί να ευθύνονται για το αίμα στα ούρα. Ακόμα, συνήθειες όπως το κάπνισμα μπορεί να είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία ασθενειών όπως ο καρκίνος της κύστης που σύμπτωμά του είναι η αιματουρία.