ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ

 

Ανάλογα με τη βαρύτητα των περιστατικών υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αν οι περιπτώσεις είναι απλές και πολύ μικρής βαρύτητας τότε συνήθως οι άνδρες αυτοί αποκτούν με την πάροδο του χρόνου καλύτερο έλεγχο της κατάστασης και δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Σε βαρύτερες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες θεραπευτικές αγωγές όπως τοπικές αναισθητικές κρέμες, φάρμακα από το στόμα, και διάφοροι μέθοδοι αυτο-εκπαίδευσης. Απλή και αποτελεσματική μέθοδος είναι η αποκαλούμενη start-stop (σταμάτα - ξεκίνα) όπου ο άνδρας εκπαιδεύεται μόνος του στο να επιμηκύνει το χρονικό διάστημα μέχρι την εκσπερμάτιση.