ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 
Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει επεμβάσεις στις οποίες ο ιατρός επεμβαίνει στα αγγεία αλλά και επεμβάσεις κατά τις οποίες τοποθετούνται τεχνητοί στυτικοί μηχανισμοί μέσα στο πέος. Αυτού του είδους οι επεμβάσεις θεωρούνται τελευταίας γραμμής (όταν όλες οι υπόλοιπες λύσεις έχουν αποτύχει) και για αυτό το λόγο θα πρέπει ο ασθενής να ενημερωθεί από τον ιατρό του πλήρως για το είδος της επέμβασης αλλά και το τι προσδοκάται από αυτή.