ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΣΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Οι αντλίες κενού είναι ειδκές συσκευές που προκαλούν κενό γύρω από το πέος με αποτέλεσμα τη μεταφορά του αίματος στο πέος και την επακόλουθη στύση. Είναι μη επεμβατική μέθοδος και πολύ αποτελεσματική. Κυρίως χρησιμοποιείται από ηλικιωμένους άνδρες όταν οι υπόλοιπες συντηρητικές θεραπείες έχουν αποτύχει.