ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

ΣΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 


Τα φάρμακα από το στόμα αποτελούν πλέον την πρώτη γραμμή θεραπείας στις περισσότερες περιπτώσεις. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως 3 ουσίες: σιλδεναφίλη (viagra), τανταναφίλη (cialis) και τη βαρδεναφίλη (levitra) ενώ παλιότερα είχε χρησιμοποιηθεί και η απομορφίνη (uprima). Κάθε φάρμακο έχει το δικό του χρόνο δράσης και τις ειδικές ενδείξεις και γι' αυτό πρέπει να εξατομικεύεται η ουσία και η δόση μετά από συζήτηση με τον ουρολόγο. Τα φάρμακα αυτά είναι πολύ ασφαλή αλλά έχουν και αυτά τις αντενδείξεις όπως και τις παρενέργειές τους. Κύρια αντένδειξη πάντως είναι η λήψη νιτρωδών φαρμάκων από τον ασθενή και η βαριά καρδιακή ανεπάρκεια.