ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΕΝΔΟΠΕΪΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 


Οι ενδοπεϊκές ενέσεις ήταν η πιο δημοφιλής θεραπεία μέχρι την κυκλοφορία των φαρμάκων από το στόμα. Είναι μια σχετικά εύκολη λύση στην οποία οι ασθενείς εκπαιδεύονται να κάνουν μόνοι τους στο πέος τους ενέσεις με ειδικά φάρμακα. Η στύση επέρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώ επιπλοκές μπορεί να είναι ο πριαπισμός, ο πόνος και η δημιουργία ίνωσης στο σημείο της ένεσης.